ЖЕРТВОДАВЦЯМ

Хто сіє скупо, той скупо і пожне,а хто сіє щедро, той щедро і пожне.
Кожен приділяй з ласки серцяне з гіркотою і не з примусом,бо хто дає доброзичливо, того любить Бог».(2 Кор. 9, 6-7)
Громада яка об’єднує козаків, нащадків всіх гілок, напрямів та течій християнського православного козацтва, незалежно від місця їх проживання, які підтримують ідеї та ідеологію православного козацтва, відродження та поширення славних традицій Катеринославського козацького війська,  вшанування пам’яті славних земляків та у зв’язку з 225-ю річницею заснування Новодонського козацького війська і настоятель храму  просить Вас надати фінансову і матеріальну допомогу для будівництва 
першого козацького храму СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗУ.  
Тому ми дуже просимо Вас, Вашої підтримки і допомоги. 
Хай милосердний Господь благословить Вас і за Вашу милість віддасть Вам сторицею.
 Ваші імена будуть занесені у вічний поминальник храму де браття будуть молитися за Ваше здоровя і благополуччя.Наперед вдячні Вам!
Наші банківські реквізити:
р/р 26001050229350(валюта UAH Українська гривня)МФО 305299  ПАБ  КБ «ПРИВАТБАНК»,КОД Отримувача  ЄДРПОУ/ДРФО  38599883,  Дніпропетровське РУ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ БЛАГОДІЙНИКІВ р/Р 26000050237019  (валюта EUR)
 
Society that unites cossacks, descendants of all branches, directions and flows of the christian Orthodox cossacks, regardless of place there are their residences, that support ideas and ideology of the Orthodox cossacks, revival and distribution of glorious traditions of Катеринославського of cossack army,  celebration in honour of memory of glorious countrymen and in connection with the 225-ю anniversary of founding of Новодонського of cossack army and abbot of temple  asks you to render a financial and material help for building 
first cossack temple of СПАСА of human making not CHARACTER.  
Therefore we very ask you, Your support and help. 
Let merciful Lord bless you and for Your worship will give to you hundredfold.
 Your names will be added to eternal поминальник of temple where brothers will pray for Your здоровя and prosperity.Beforehand thankful to you!
Our bank essential elements:
р/р 26001050229350(currency of UAH is the Ukrainian hryvnya) МФО 305299  ПАБ  of КБ "ПРИВАТБАНК", CODE of Recipient  of ЄДРПОУ/of ДРФО  38599883,  Dnepropetrovsk РУ
FOR FOREIGN