Козацька книгозбірня

07.11.2013 08:09

Андріан Кащенко «Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове»

Андріан Кащенко «Про гетьмана козацького Самійла Кішку»

Андріан Кащенко «Про гетьмана Сагайдачного»                                                                                  

Андрій Чайковський «Петро Конашевич-Сагайдачний»

Андрій Чайковський «Запорожжя»

Богдан Сушинський «Козацькі вожді України»

Борис Крупницький «Гетьман Пилип Орлик»

Валерій Смолій, Валерій Степанков «Богдан Хмельницький»

Володимир Антонович «Петро Дорошенко»

Володимир Антонович «Про козацькі часи на Україні»

В.Брехуненко, Л.Войтович, О.Головко, В.Горобець, А.Гурбик, С.Леп’явко, В.Маслійчук, В.Матях, В.Мільчев, О.Моця, В.Смолій, О.Сокирко, В. Станіславський, В.Степанков, О.Струкевич, Б.Черкас, Т.Чухліб, В.Щербак «Історія Українського козацтва»

Гнат Хоткевич «Богдан Хмельницький, гетьман України»

Гнат Хоткевич «Гетьман Іван Мазепа»

В.Голобуцкий «Запорожское казачество»

Дмитро Багалій «Історія Слобідської України»

Дмитрий Бантыш-Каменский «История Малой России»

Дмитро Дорошенко «Нарис історії України»

Дмитро Яворницький «Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний»

Дмитро Яворницький «Іван Дмитрович Сірко»

Дмитро Яворницький «Історія запорозьких козаків»

Д.Яворницький, М.Самокиш, С.Васильківський «З української старовини»

Георгій Кониський «Історія русів або Малої Росії»

Гійом Левассер де Боплан «Опис України»

Жан-Бенуа Шерер «Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців та козаків України»

Іван Крип’якевич «Історія України»

І.Крип’якевич, Б.Гнатевич, З.Стафанів, О.Думін, С.Шрамченко «Історія Українського війська»

Ігор Саєнко «Минуле Українського козацтва на Луганщині»

Ілько Борщак, Рене Мартель «Іван Мазепа»

Микола Аркас «Історія України-Русі»

Микола Костомаров «Павло Полуботок»

Михайло Грушевський «Історія України-Руси»

Михайло Грушевський «Історія українського козацтва»

Михайло Драгоманов «Про українських козаків, татар та турків»

Олена Апанович «Розповіді про запорозьких козаків»

Проспер Мериме «Богдан Хмельницький»

Роман Бжеський «Переяславська умова»

Самійло Величко «Літопис»

Сергій Коваленко «Україна під булавою Богдана Хмельницького»

Шарль Лемерсьє-Келькеже «Кондотьєр Дмитрашка»   

 

Назад